Nowoczesna szkoła.

Edukacja często jest żmudnym procesem, nie zawsze jest interesująca i ciekawa. Również dla nauczycieli prowadzenie zajęć bywa wyczerpujące. Nawet, gdy starają się, by spędzony z podopiecznymi czas był jak najbardziej ciekawy dla obu stron, nauczanie to również wiele nudnych zajęć. Oprócz samego materiału istnieje wiele dodatkowych czynności, które nauczyciel musi dopełnić. Sprawdzanie listy obecności, co przy setce słuchaczy może być kłopotliwe. Opracowywanie testów i ich sprawdzanie. Aby uczniowie dostawali skrystalizowaną wiedzę, nauczyciel musi włożyć w to bardzo wiele wysiłku. Technologie interaktywne spieszą z pomocą wychowawcą, tak by mogli skoncentrować się jak najbardziej na przerabianym materiale, a jak najmniej na czynnościach pobocznych. Technologie interaktywne to cały szereg przedmiotów, które bardzo ułatwiają pracę. Np. tablice, które są połączone z komputerem dzięki temu, to, co dzieje się na tablicy może być widoczne i opracowywane na ekranie laptopa nauczyciela. Technologie interaktywne wykorzystywane w pilotach pozwalają uczniom na równoczesne odpowiadanie na pytana wykładowcy, co jest wyświetlane w jego komputerze, lub na tablicy. Odpowiedzi wskazują na indywidualnych uczniów, jak i na ich procentowy wkład. Bardzo usprawnia to ocenianie testów. Technologie interaktywne wykorzystywane w oprogramowaniach komputerowych umożliwiają przygotowywanie nowoczesnych, złożonych prezentacji i szybkie przesyłanie ich do osób nieobecnych. Nowoczesne narzędzia są w stanie bardzo wesprzeć dziedzinę edukacji i są chętnie wykorzystywane w jej procesie.